Neden Satış, Pazarlama ?

Bugün hayat üzerinde varolan herşey, hayatı hedefler , idaam ettirilmesi gereken bir yaşam bunların olabilmesi için olması gereken ilk şeye geri dönelim Doğmak! Sonra büyümek! Büyümek bize ne öğretti? İlerlemek,kazanmak , daha da ileri gitmek. Önce inanmak ; sonra hayata geçirmek . Hayatı çok iyi bilmek ,yapmanız gereken ve yapmamanız gerekeni çok iyi bilmek .…

Satış Nedir ?

Satıştan söz etmeden önce biraz para hakkında konuşmak isterim. Parayı Lidyalıların bulduğu söylenir oysa parayı Asurlular buldu fakat ilk kullanan medeniyet Lidyalılar olduğu için parayı hayatı geçiren ilk medeniyet Lidyalılardır. Satış dünya üzerinde ne zaman var oldu diye düşünürsek tam olarak başlangıç noktası Lidyalılardır.   Satış için yapılacak en doğru tanım bir ihtiyacın yerine getirilebilmesi…