Satış Nedir ?

Satıştan söz etmeden önce biraz para hakkında konuşmak isterim. Parayı Lidyalıların bulduğu söylenir oysa parayı Asurlular buldu fakat ilk kullanan medeniyet Lidyalılar olduğu için parayı hayatı geçiren ilk medeniyet Lidyalılardır. Satış dünya üzerinde ne zaman var oldu diye düşünürsek tam olarak başlangıç noktası Lidyalılardır.   Satış için yapılacak en doğru tanım bir ihtiyacın yerine getirilebilmesi…